POLITYKA PRYWATNO艢CI I PLIK脫W COOKIES

https://szkolenieallegro.pl

 1. Polityka prywatno艣ci i plik贸w cookies okre艣la zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych obowi膮zuj膮ce w serwisach, kt贸rych w艂a艣cicielem jest, lub kt贸re prowadzi聽Pawe艂 Mielczarek, prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod聽firm膮 Pawe艂 Mielczarek vSprint , NIP: 7722226987聽zwany dalej Administratorem, Administratorem Danych Osobowych.
 2. Na potrzeby niniejszej polityki prywatno艣ci i plik贸w cookies przyjmuje si臋 znaczenie poj臋膰:
  1. Administrator聽鈥 Administrator Danych Osobowych –聽Pawe艂 Mielczarek, prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod聽firm膮 Pawe艂 Mielczarek vSprint , NIP: 7722226987
  2. Serwis聽– serwis internetowy:聽https://szkolenieallegro.pl/聽;
  3. UODO聽鈥 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. Poz. 922 z p贸zn. zm.);
  4. Uo艢UE聽鈥 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z p贸zn. zm.);
  5. Us艂ugobiorca聽鈥 osoba zarejestrowana w Serwisie
 3. Dane osobowe umieszczane w bazie Serwisu przez Us艂ugobiorc贸w, s膮 zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, w szczeg贸lno艣ci w zgodzie z UODO.
 4. Zbi贸r danych osobowych Us艂ugobiorc贸w przetwarzany przez聽Administratora zosta艂 zg艂oszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
 5. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w Serwisie ograniczone jest wy艂膮cznie do danych niezb臋dnych do realizacji us艂ug w Serwisie. Dane osobowe gromadzone przez Administratora s艂u偶膮 realizacji zobowi膮za艅 wobec Us艂ugobiorc贸w.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 7. Podanie danych osobowych odbywa si臋 w trakcie rejestracji w Serwisie.
 8. Podanie okre艣lonych danych jest niezb臋dne do pe艂nego korzystania przez Us艂ugobiorc臋 z us艂ug 艣wiadczonych przez Administratora w ramach Serwisu.
 9. W ka偶dej chwili Us艂ugobiorca mo偶e zrezygnowa膰 z korzystania z jakiejkolwiek us艂ugi 艣wiadczonej w Serwisie.
 10. W przypadku wyra偶enia woli, 偶e Us艂ugobiorca nie chce pozostawia膰 swoich danych osobowych, ma prawo do ich usuni臋cia i niekorzystania z Serwisu.
 11. W trakcie rejestracji w Serwisie zbierane s膮 nast臋puj膮ce dane osobowe Us艂ugobiorcy:
  1. Imi臋
  2. adres e-mail,
  3. Dane do Faktury
  4. Pozosta艂e dane (tj. imi臋 i nazwisko lub nazwa firmy, ulica, kod pocztowy, miejscowo艣膰, nip lub pesel) Us艂ugobiorca uzupe艂nia podczas dalszego korzystania z Serwisu.
 12. Adresy IP Us艂ugobiorc贸w zapisywane s膮 jedynie w logach serwera i wykorzystywane wy艂膮cznie w celu technicznych to jest do diagnozowania problem贸w zwi膮zanych z prac膮 serwera, do analizowania narusze艅 bezpiecze艅stwa oraz dla potrzeb zarz膮dzania Serwisu.
 13. Informacje wymienione w pkt. 12 w 偶aden spos贸b nie s膮 艂膮czone z danymi osobowymi Us艂ugobiorc贸w.
 14. Dane osobowe Us艂ugobiorc贸w s膮 przechowywane jedynie przez okres niezb臋dny do wykonania i ostatecznego zako艅czenia us艂ugi.
 15. Dane Us艂ugobiorc贸w nie s膮 udost臋pniane, ani powierzane stronom trzecim, za wyj膮tkiem sytuacji gdy Us艂ugobiorca wyrazi艂 dodatkow膮 zgod臋 na wykorzystanie danych do cel贸w marketingowych, lub udost臋pnienie takie wynika z obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa obliguj膮cych Administratora do przekazania ich uprawnionym podmiotom.
 16. Na podstawie uzyskanych danych osobowych mog膮 by膰 sporz膮dzane zbiorcze, og贸lne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim.
 17. Zestawienia wskazane w pkt. 16 nie b臋d膮 zawiera膰 danych osobowych.
 18. Administrator nie udost臋pniania danych osobom trzecim.
 19. Administrator nie przechowuje jakichkolwiek informacji poufnych.
 20. Serwis nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku rejestruj膮cych si臋 Us艂ugobiorc贸w.
 21. Administrator Serwisu nie ponosi 偶adnej odpowiedzialno艣ci za ewentualn膮 rejestracj臋 w Serwisie os贸b niepe艂noletnich, ani za podejmowane przez nie dzia艂ania. Odpowiedzialno艣膰 prawna za takie dzia艂ania spoczywa wy艂膮cznie na opiekunach prawnych nieletniego.

 

艢rodki Bezpiecze艅stwa

 1. Serwis zaopatrzony jest w 艣rodki bezpiecze艅stwa, maj膮ce na celu ochron臋 danych osobowych pozostaj膮cych pod kontrol膮 Administratora przed utrat膮, niew艂a艣ciwym wykorzystaniem i modyfikacj膮. Administrator posiada stosown膮 dokumentacj臋 oraz wdro偶y艂 procedury zwi膮zane z ochron膮 danych osobowych w Serwisie.
 2. W przypadku zlecenia przez Administratora podmiotom zewn臋trznym 艣wiadczenia us艂ug, Administrator, b臋dzie wymaga艂 zapewnienia prawa kontroli zgodno艣ci dzia艂ania tych podmiot贸w z wysokimi standardami ochrony danych osobowych.
 3. W celu zapewnienia nale偶ytej ochrony us艂ugom 艣wiadczonym przez siebie drog膮 elektroniczn膮 Administrator Serwisu stosuje wysoki poziom zabezpiecze艅 w艂膮cznie z ochron膮 kryptograficzn膮 transmisji danych osobowych (protok贸艂 SSL) zgodnie z cz臋艣ci膮 C do Rozporz膮dzenia Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunk贸w technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada膰 urz膮dzenia i systemy informatyczne s艂u偶膮ce do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100 poz.1024).

Rezygnacja/poprawa danych

 1. Us艂ugobiorcy przys艂uguje prawo do wgl膮du w swoje dane, prawo ich poprawiania oraz prawo do usuni臋cia ich z bazy danych Administratora.
 2. Usuni臋cie danych Us艂ugobiorcy jest r贸wnoznaczne z usuni臋ciem konta w Serwisie.
 3. Usuni臋cia konta Us艂ugobiorcy, a co za tym idzie zwi膮zanych z nim danych osobowych mo偶na dokona膰 poprzez z艂o偶enie odpowiedniego o艣wiadczenia Administratorowi.

Zmiany Polityki Prywatno艣ci

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powy偶szej polityki prywatno艣ci w ka偶dej chwili, jednocze艣nie zobowi膮zuj膮c si臋 do niezw艂ocznego opublikowania nowej polityki prywatno艣ci na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Us艂ugobiorc贸w.

Reklamy i linki stron trzecich

 1. Reklamy zamieszczane na stronach Serwisu pochodz膮 od partner贸w Administratora Serwisu.
 2. W艂a艣cicielom reklam mo偶e by膰 jedynie przekazywana informacja o ilo艣ci wy艣wietle艅 reklamy.
 3. Pozosta艂e informacje, a w szczeg贸lno艣ci dane osobowe Us艂ugobiorc贸w nie s膮 udost臋pniane. W celu uzyskania szczeg贸艂贸w na temat reklam oraz element贸w cookies pochodz膮cych od partner贸w Administratora Serwisu nale偶y zapozna膰 si臋 z odpowiednimi zapisami na stronach reklamodawc贸w.
 4. Serwis zawiera odno艣niki do innych stron. Administrator Serwisu nie odpowiada za polityk臋 ochrony prywatno艣ci stosowan膮 przez w艂a艣cicieli lub administrator贸w stron do kt贸rych przekierowuj膮 odsy艂acze zamieszczane w Serwisie. W razie w膮tpliwo艣ci Us艂ugobiorcy winni zapozna膰 si臋 z tre艣ci膮 o艣wiadcze艅 o ochronie prywatno艣ci zamieszczonymi na tych stronach.

Za艂膮cznik do regulaminu nr 4 鈥 Polityka plik贸w cookies

POLITYKA PLIK脫W COOKIES

 1. Serwis wykorzystuje mechanizm tzw. cookies (ciasteczka).
 2. Pliki cookies (tzw. 鈥瀋iasteczka鈥) stanowi膮 dane informatyczne, w szczeg贸lno艣ci pliki tekstowe, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu i przeznaczone s膮 do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej, z kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania ich na urz膮dzeniu ko艅cowym oraz unikalny numer. Informacje zgromadzone na podstawie plik贸w cookies wykorzystywane s膮 w celu w艂a艣ciwej optymalizacji dzia艂ania strony internetowej, a tak偶e w celach statystycznych oraz reklamowych.
 3. Podmiotem zamieszczaj膮cym na urz膮dzeniu ko艅cowym Us艂ugobiorc贸w pliki cookies oraz uzyskuj膮cym do nich dost臋p jest Administrator Serwisu.
 4. Mechanizm cookies odpowiada za:
  1. tworzenie statystyk, kt贸re pomagaj膮 zrozumie膰, w jaki spos贸b Us艂ugobiorcy korzystaj膮 ze stron internetowych, co umo偶liwia ulepszanie ich struktury i zawarto艣ci,
  2. utrzymanie sesji Us艂ugobiorcy, dzi臋ki czemu Us艂ugobiorca nie musi na ka偶dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa膰 loginu i has艂a.
  3. dostosowanie zawarto艣ci stron internetowych Serwisu do preferencji Us艂ugobiorcy oraz optymalizacj臋 korzystania ze stron internetowych. W szczeg贸lno艣ci pliki te pozwalaj膮 rozpozna膰 urz膮dzenie Us艂ugobiorcy i odpowiednio wy艣wietli膰 stron臋 internetow膮, dostosowuj膮c j膮 do jego indywidualnych potrzeb.
 5. W ramach Serwisu mog膮 by膰 stosowane dwa zasadnicze rodzaje plik贸w cookies: 鈥瀞esyjne鈥 (session cookies) oraz 鈥瀞ta艂e鈥 (persistent cookies). Cookies 鈥瀞esyjne鈥 s膮 plikami tymczasowymi, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym Us艂ugobiorcy do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy艂膮czenia oprogramowania (przegl膮darki internetowej). 鈥濻ta艂e鈥 pliki cookies przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym Us艂ugobiorcy przez czas okre艣lony w parametrach plik贸w cookies lub do czasu ich usuni臋cia przez Tw贸rc臋.
 6. W Serwisie stosowane s膮 nast臋puj膮ce rodzaje plik贸w cookies:
  1. 鈥瀗iezb臋dne鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce korzystanie z us艂ug dost臋pnych w ramach Serwisu, np. pliki cookies wykorzystywane do us艂ug wymagaj膮cych uwierzytelniania w ramach Serwisu, oraz niezb臋dne do zapewnienia bezpiecze艅stwa (np. wykorzystywane do wykrywania nadu偶y膰 w zakresie uwierzytelniania w Serwisie).
  2. 鈥瀎unkcjonalne鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce 鈥瀦apami臋tanie鈥 wybranych przez osob臋 odwiedzaj膮c膮 ustawie艅 i personalizacj臋 interfejsu, np. w zakresie wybranego j臋zyka lub regionu, z kt贸rego pochodzi osoba zalogowana na stronie, rozmiaru czcionki, wygl膮du strony internetowej itp.;
  3. 鈥瀢ydajno艣ciowe鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  4. reklamowe鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce dostarczanie osobom odwiedzaj膮cym Serwis tre艣ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa艅.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie s艂u偶膮ce do przegl膮dania stron internetowych (przegl膮darka internetowa) domy艣lnie dopuszcza przechowywanie plik贸w cookies w urz膮dzeniu ko艅cowym Us艂ugobiorcy.
 8. Dostawcy zewn臋trzni, w tym Google, u偶ywaj膮 plik贸w cookies do wy艣wietlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny u偶ytkownika w tej witrynie. Us艂ugobiorcy mog膮 zrezygnowa膰 z pliku cookies Google na stronie wy艂膮czania opcji reklam Google 鈥撀http://www.google.pl/privacy/ads/.
 9. Us艂ugobiorcy korzystaj膮cy z Serwisu mog膮 dokona膰 w ka偶dym czasie zmiany ustawie艅 dotycz膮cych plik贸w cookies. Ustawienia te mog膮 zosta膰 zmienione w szczeg贸lno艣ci w taki spos贸b, aby blokowa膰 automatyczn膮 obs艂ug臋 plik贸w cookies w ustawieniach przegl膮darki internetowej b膮d藕 informowa膰 o ich ka偶dorazowym zamieszczeniu w urz膮dzeniu Us艂ugobiorcy.
 10. Szczeg贸艂owe informacje o mo偶liwo艣ci i sposobach obs艂ugi plik贸w cookies dost臋pne s膮 w ustawieniach oprogramowania (przegl膮darki internetowej).
 11. Administrator informuje, 偶e ograniczenia stosowania plik贸w cookies mog膮 wp艂yn膮膰 na niekt贸re funkcjonalno艣ci dost臋pne na stronach Serwisu.
 12. U偶ytkownik mo偶e w ka偶dej chwili usun膮膰 pliki cookies korzystaj膮c z z funkcji dost臋pnych w przegl膮darce internetowej, kt贸rej u偶ywa.